DÀNH CHO VIỆT KIỀU

DÀNH CHO VIỆT KIỀU

untitled-1zzsad2

untitled-1zzsadas

Hiện nay, VIC CAMPS & TOURS đang tổ chức 10 chương trình mà học sinh, thanh niên Việt Kiều có thể tham gia, cụ thể như sau:

1.Chương trình mùa Hè (5/6 – 27/8)

- Trại hè Quốc tế tại Hà Nội và một số Tỉnh tại miền Bắc (ngôn ngữ Tiếng Anh, học sinh từ 11 - 15 tuổi)

- Trại hè Quốc tế Sài Gòn và một số Tỉnh tại miền Nam (ngôn ngữ Tiếng Anh, học sinh từ 11 - 15 tuổi).

- Trại hè Việt kiều Toàn cầu tại Hà Nội và một số Tỉnh tại miền Bắc (ngôn ngữ Tiếng Việt, học sinh từ 11 - 15 tuổi)

- Trại hè Việt kiều Toàn cầu tại Sài Gòn và một số Tỉnh tại miền Nam (ngôn ngữ Tiếng Việt, học sinh từ 11 - 15 tuổi)

- Trại hè Thanh niên Khám phá Việt Nam tại 3 miền Bắc-Trung-Nam (ngôn ngữ Tiếng Anh, thanh niên từ 16 - 30 tuổi).

2.Chương trình mùa Đông (từ 19/12 – 8/1)

- Trại đông Quốc tế tại Hà Nội và một số Tỉnh tại miền Bắc (ngôn ngữ Tiếng Anh, học sinh từ 11 - 15 tuổi)

- Trại đông Quốc tế Sài Gòn và một số Tỉnh tại miền Nam (ngôn ngữ Tiếng Anh, học sinh từ 11 - 15 tuổi).

- Trại đông Việt kiều Toàn cầu tại Hà Nội và một số Tỉnh tại miền Bắc (ngôn ngữ Tiếng Việt, học sinh từ 11 - 15 tuổi)

- Trại đông Việt kiều Toàn cầu tại Sài Gòn và một số Tỉnh tại miền Nam (ngôn ngữ Tiếng Việt, học sinh từ 11 - 15 tuổi)

- Trại đông Thanh niên Khám phá Việt Nam tại 3 miền Bắc-Trung-Nam (ngôn ngữ Tiếng Anh, thanh niên từ 16 - 30 tuổi).

Hãy liên hệ với chúng tôi để biết Đại diện của chúng tôi tại nước sở tại.

 

VIC CAMPS & TOURS CAM KẾT 5 NHẤT

 

AN TOÀN NHẤT

 

CHẤT LƯỢNG NHẤT

CẠNH TRANH NHẤT

CHUYÊN NGHIỆP NHẤT

MINH BẠCH NHẤT

a2ce80ff567ba725fe6a-removebg-preview
icf