Chính Sách Hoàn Trả

Chính Sách Hoàn Trả

 

1.Với chương trình Trại hè-Trại đông Quốc tế tổ chức tại Việt Nam

- Hủy chương trình  trước khởi hành 40-59 ngày: Phí hủy là 50% kinh phí trọn gói.

- Hủy chương trình trước khởi hành 20-39 ngày: Phí hủy là 65% kinh phí trọn gói.

- Hủy chương trình trước khởi hành 01-19 ngày hoặc không tham gia: Phí hủy là 80% kinh phí trọn gói.

1azaq

2azaq

2.Với chương trình Trại hè-Trại đông Quốc tế tổ chức tại 9 nước


- Hủy chương trình trước khởi hành từ 90 ngày: Phí hủy là 30% kinh phí trọn gói.

- Hủy chương trình  trước khởi hành 60-89 ngày: Phí hủy là 40% kinh phí trọn gói.

- Hủy chương trình trước khởi hành 40-59 ngày: Phí hủy là 50% kinh phí trọn gói.

-  Hủy chương trình trước khởi hành 20-39 ngày: Phí hủy là 60% kinh phí trọn gói.

-  Hủy chương trình trước khởi hành 1-19 ngày: Phí hủy là 75% kinh phí trọn gói.

3azaq

4azaq

 3.Với chương trình Tour trải nghiệm văn hóa-Khám phá năm châu tại 30 nước

- Hủy chương trình trước khởi hành từ 60 ngày: Phí hủy là 30% kinh phí trọn gói.

- Hủy chương trình  trước khởi hành 40-59 ngày: Phí hủy là 50% kinh phí trọn gói.

- Hủy chương trình trước khởi hành 20-39 ngày: Phí hủy là 60% kinh phí trọn gói.

- Hủy chương trình trước khởi hành 10-19 ngày: Phí hủy là 70% kinh phí trọn gói.

- Hủy chương trình trước khởi hành 1-9 ngày hoặc không tham gia: Phí hủy là 80% kinh phí trọn gói.

37137d61e064103a4975

37137d61e064103a4975_1

VIC CAMPS & TOURS CAM KẾT 5 NHẤT

 

AN TOÀN NHẤT

 

CHẤT LƯỢNG NHẤT

CẠNH TRANH NHẤT

CHUYÊN NGHIỆP NHẤT

MINH BẠCH NHẤT

a2ce80ff567ba725fe6a-removebg-preview
icf